آموزش Dropdownlist در MVC -ساخت Dropdownlist آبشاری

آموزش Dropdownlist در MVC -ساخت Dropdownlist آبشاری

در این پست به آموزش Dropdownlist در MVC  به صورت آبشاری خواهیم پرداخت  :

در این مثال از entity framework به روش   code first برای خواندن کشور ها و ایالت ها ( states) از دیتابیس استفاده می شود.

  • ویژوال استدیو را باز کنید
  • یک پروژه از نوع ASP.NET MVC 4 ایجاد کرده و نام آن را CascadingDropDown قرار دهید.
  • View engine آنرا Razer انتخاب کنید
  • یک کنترلر با نام HomeController به پوشه کنترلر اضافه کنید
  • کلاس های مدل را مطابق کدهای زیر به پوشه مدل اضافه کنید:

Country:

State:

ModelDbContext:

Model

در این کلاس مدل یک پراپرتی با نام CountryID که نگهدارنده کشور انتخابی و یک پراپرتی با نام State برای نگهداری مقدار ایالت و پراپرتی های Countries و States برای نگهداری لیست کشور های موجود و ایالت های هر کدام تعریف شده است.

آموزش Dropdownlist در MVC

همچنین به وسیله کدهای زیر مقداری داده نمونه وقتی دیتابیس ایجاد می شود در  آن وارد می کنیم